News

Successful completion of CID course

Binnen de elektronica producerende industrie is het van groot belang dat de juiste standaarden worden gevolgd om het uiteindelijke kwaliteitsniveau te bewaken. Hier zijn bekwame mensen voor nodig. Trots kunnen we vermelden dat Chris Dieleman het afsluitende IPC-examen bij de 6-weekse CID-cursus met succes heeft afgerond.

Wat houdt de cursus in?
Tijdens de zogenoemde Certified Interconnect Designer (CID) cursus leer je om een printplaat zo te maken dat deze ook geproduceerd en geassembleerd kunnen worden. Bij Koole Controls maken we zelf het ontwerp van de printplaat met daarop de componenten. In het ontwerp is het belangrijk om te weten hoe elk onderdeel gesoldeerd wordt en welke componenten en handelingen hierbij komen kijken. Omdat er verschillende personen van verschillende bedrijven een handeling moeten verrichten, is het belangrijk dat iedereen precies weet wat de kwaliteitsniveaus zijn. Chris heeft aangetoond het gehele proces en de kwaliteitsniveaus te kennen. Hij zorgt er met zijn designs en werkwijze voor dat een goed en betrouwbaar functionerend product ontstaat.

“Al 15 jaar werk ik met veel plezier bij Koole Controls. We combineren hardware- en software toepassingen. Ik ontwerp de eindproducten. Dus bijvoorbeeld een slim slot waar we onze eigen software in aanbrengen. Meerdere mensen spelen hier een rol bij. Door het volgen van deze cursus ben ik nog beter in staat om de kwaliteit van het werk te bewaken. Bij Koole Controls krijg ik volop de ruimte om mezelf te ontwikkelen”

Chris Dieleman, Hardware Design Engineer